Termální lázně Veľký Meder Slovensko - okolí

Vodní dílo Gabčíkovo Slovensko

Když navštívíte Termální lázně Veľký Meder Slovensko, můžete také navštívit vodní dílo Gabčíkovo (cca ​​18 km). Vodní dílo Gabčíkovo je původně navrženo jako součást soustavy vodních děl "Vodní dílo Gabčíkovo - Nagymaros" a leží na řece Dunaj poblíž Bratislavy - hlavního města Slovenska. Je významní technickou památkou - jednou z nejzajímavějších přehrad v Evropě. Účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, které Dunaj mnohokrát způsoboval. Vodní dílo Gabčíkovo dále zajišťuje plynulou celoroční plavbu, poskytuje zelenou elektřinu v množství cca 8% roční spotřeby Slovenské republiky s flexibilnou možností regulace výroby elektriny, stabilizuje koryto Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu přilehlých území.

Vodní dílo bylo postaveno pro využití utvořeného spádu na výrobu elektrické energie, na překonávání rozdílu hladin ve zdymadlech a na zadržení a odvádění případných povodňových vod. Komory jsou situovány na levé straně řeky, elektrárna vpravo. Přes vodní stupeň vede 10 metrů široký silniční most. Každá z komor má půdorysné rozměry 34 x 275 metrů s minimální hloubkou vody 4,5 metru a umožňuje lodím překonat výškový rozdíl v rozmezí 16 - 23,3 metru. Průplav je řízen z věže dohledu, která je situována na třicetimetrových pilířích.
 
V celém úseku vodního díla se na obou stranách Dunaje významně zvýšila protipovodňová bezpečnost území. Zastavilo se vysychání koryta, soustava ramen je trvale napájena provzdušněnou vodou z nápustného objektu u obce Dobrohošť. Od začátku provozu se vyrobilo 42 253 308 MWh ekologicky čisté energie z obnovitelného zdroje. Výroba zelené elektrické energie na vodní elektrárně pokrývá zhruba 8% spotřeby Slovenska.


Pro informace o ubytování ve Veľkém Mederu klikněte ZDE.

Znáte termály Veľký Meder?
1) Ideální místo pro léčení pohybového ústrojí.
2) Ideální místo pro cyklisty, rodiny s dětmi a důchodce. Nejvíce slunečních dní na Slovensku Vám vždy zpříjemní Vaši dovolenou ve Veľkém Mederu.
3) Jeden den si odskočte na výlet do starobylého města Gyor, Komárno, navštivte blízké hlavní města Budapešť, Bratislava nebo Vídeň.
4) Pobyty, akce a ubytování máte bez zprostředkovatele za nejlepší ceny.